Informatie lessen

Aantal lessen per seizoen:
Slagwerkschool Opsterland levert een lesprogramma van 36 lessen per seizoen. Daarnaast is er een voorspeelmoment aan het eind van het seizoen. Bij ziekte van de docent of andere lesuitval wordt de les op een ander tijdstip ingehaald. Dat zal meestal aan het eind van het seizoen zijn.

Aanmelding:
Gebruik bij aanmelding het inschrijfformulier (zie elders op de website).

Er zijn verschillende lesvormen mogelijk:

  • Lesvorm 1: 20 minuten privéles = € 546,- per jaar
  • Lesvorm 2: 30 minuten per duo = € 423,- per jaar
  • Lesvorm 3: 20 minuten privéles (boven de 21 jaar) = € 663,- per jaar ( incl.btw)
  • Lesvorm 4: 30 minuten privéles (boven de 21 jaar) = € 968,- per jaar (incl.btw)

In overleg is een andere lesvorm mogelijk, bijvoorbeeld 30 minuten alleen of 1 x per 14 dagen les.

Start van de lessen:
Na inschrijving neemt de docent contact op met de cursist over de aanvang van de lessen en de lestijden.

Afmelding:
Verzoeke bij ziekte van de leerling af te melden via de mail, of op zeer korte termijn via Whatsapp. Bij langdurige ziekte van de leerling is,  in overleg met de docent,  (geheel of gedeeltelijke) restitutie mogelijk.

Stopzetten van de lessen:
Aan het einde van het seizoen, of halverwege het seizoen (31 januari) kunnen de lessen worden beëindigd. Er geldt een opzegtermijn van ten minste 1 maand.

Vakantieregeling:
Slagwerkschool Opsterland hanteert de vakantieregeling van het basisonderwijs regio Noord.  Aan het begin van het seizoen starten de lessen een week nadat de basisscholen weer zijn begonnen.

Betaling
De betaling van de lessen geschiedt op basis van facturering. Facturering vindt plaats na start van de lessen. Instappen op een later moment in overleg.

Het cursusgeld kan worden betaald in 1 termijn (per jaar) of in 2 termijnen (per half jaar).

De facturatie voor de betaling in 2 termijnen vindt plaats aan het begin van beide termijnen.

Na de eerste les geldt een betalingsverplichting voor de lesvorm waarvoor de inschrijving heeft plaatsgevonden.